Metoda łączenia metali, poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie. Metody spawania: spawanie gazowe (metody MIG MAG), spawanie elektryczne, spawanie elektrogazowe, spawanie elektronowe, spawanie laserowe, spawanie łukowo-wodorowe, spawanie hybrydowe, spawanie plazmowe.