Elektrodrążenie wgłębne jest to metoda obróbki stosowana przy materiałach przewodzących prąd. Wykorzystywana jest przy trudnych do uzyskania kształtach takich jak powierzchnie wklęsłe czy kąty ostre. Wykonywane przy pomocy tej metody elementy, to specjalistyczne części maszyn przy wykorzystaniu trudnych materiałów skrawalnych np: stal hartowana.