Elektrodrążenie jest to również ubytkowa metoda obróbki metali, tak jak obróbka skrawaniem. Metoda ta polega na wywołaniu erozji materiału poprzez impulsowe wyładowania elektryczne pomiędzy dwiema elektrodami będącymi narzędziem i przedmiotem obrabianym, oddzielonymi dielektrykiem.